Obavijest liječnicima primarne zdravstvene zaštite


Poštovani,
od 01.rujna liječnicima primarne zdravstvene zaštite u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene dostupna je aplikacija eKarton.
Aplikaciji ćete moći pristupiti kroz internetski preglednik, a nakon nadogradnje i izravno iz vašeg programskog rješenja, slično kao i svim ostalim funkcionalnostima na CEZIH-u, poput eRecepta i eUputnice.
Preduvjeti su isti kao i za korištenje trenutnih CEZIH funkcionalnosti kroz vaše programsko rješenje, dakle uspostavljena VPN veza, te pametna kartica HZZO-a.

Kroz aplikaciju će biti dostupni podaci vezani za kronične bolesti i kroničnu terapiju te podaci vezani za akutne bolesti i terapiju, koji se već sada razmjenjuju kroz CEZIH servise.
Neće biti dostupni podaci vezani za osjetljive i potencijalno stigmatizirajuće dijagnoze te podaci o alergijama, implantatima, sažetci većh kirurških zahvata, detalji antikoagulantne terapije i ostale napomene jer se ti podaci do sada nisu slali u CEZIH.

Unos navedenih specijalnih napomena u aplikaciju eKartona u početku će biti omogućen kroz privremenu aplikaciju koja se poziva iz Vaših programskih rješenja a naknadno će biti omogućen izravan unos kroz Vaše programsko rješenje.

Za početak će pacijenti trebati potpisati Izjavu o suglasnosti s prikupljanjem, pristupom, uvidom i korištenjem svojih osobnih i zdravstvenih (medicinskih) podataka, nakon čega ćete Vi u aplikaciji eKarton postaviti odgovarajuću razinu pristupa.

Predviđena je i mogućnost upravljanja razinama pristupa podacima od strane pacijenta izravno putem portala za pacijente. Time će pacijenti jednostavno moći vidjeti informacije o propisanim i izdanim lijekovima, nalazima i otpusnim pismima iz bolnica i SKZZ, a moći će samostalno ograničiti pristup svojim medicinskim podacima u eKartonu
kao i vidjeti tko im je od liječnika pristupao.

Ovakav probni način rada eKartona će trajati dok se ne prilagodi pravna regulativa za vođenje osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku nakon čega slijedi uključivanje ostalih korisnika npr. specijalista u bolnicama, liječnika u hitnoj medicinskoj službi itd.
Putem vaših programskih rješenja uskoro ćemo dostaviti detaljne upute za rad s aplikacijom eKartona i aplikacijom za specijalne napomene.

Srdačan pozdrav, Tanja Bedovec

Izjava koju pacijent treba potpisati ukoliko se slaže sa sadržajem te izjave.